Dokumenty jsou určeny pouze pro nekomerční, informativní či studijní užití.

Stažením či zobrazením jakéhokoliv materiálu z knihovny Žebříku, z.s. a jakoukoli manipulací s textovým či obrazovám materiálem (případně částí dokumentu) se uživatel zavazuje dodržovat tyto podmínky užití.