"Žebřík, z. s., křesťanská sociální práce" je nástroj místních křesťanů pro praktickou pomoc potřebným. Jednotlivé příčky představují naše služby a aktivity. Sdru­že­ní bylo za­lo­že­no v ro­ce 2005 a naším posláním je pod­po­řit oso­by ohro­že­né so­ci­ál­ním vy­lou­če­ním v začleňování a in­for­mo­vat spo­leč­nost o křes­ťan­ských hod­no­tách.

Klub pro ukrajinské maminky s dětmi Olomouc - RC Provázek

Rodinné centrem Provázek a Žebřík, z. s. v partnerství realizuje Klub pro ukrajinské maminky a dětmi. Klub probíhá každý pátek dopoledne, na programu je informování, základní poradenství a tvořivé aktivity. Adresa: Tř. Svornosti 2a, Olomouc.

Činnost můžete podpořit na tomto účtu:

č.ú.: 2800374405/2010


Praktická pomoc pro ženy s dětmi z Ukrajiny

  • informace

  • zprostředkování odborné pomoci

  • potravinová a materiální pomoc

  • Prostějov - Multikulturní centrum Mozaika

  • Olomouc - Rodinné centrum Provázek

  • spolupracujeme s Potravinovou bankou, Člověkem v tísni, místními úřady a církvemi

Děkujeme všem dárcům!!!

Hlavním projektem spolku Žebřík je Multikulturní centrum Mozaika v Prostějově. Centrum jsme otevřeli na podzim roku 2014. Poskytujeme zde prorodinné, vzdělávací a volnočasové činnosti pro širokou veřejnost. Více informací najdete na ww.mozaikaprostejov.cz

Jsme nestátní nezisková organizace a svou činnost hradíme z dotací, grantů, příspěvků uživatelů a darů. Pokud chcete naši práci finančně podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na účet č. 1891351369/0800 nebo účastí na naší pravidelné podzimní Dobročinné aukci.


Kontakty

Mozaika - multikulturní centrum

Žebřík, z.s., IČO 27019896

adresa: Raisova 1159, Prostějov, 796 01

e-mail: zebrik@zebrik-os.cz

Statutární zástupce spolku:

Mgr. Jana Rozehnalová

mobil: +420 776 347 021

e-mail: rozehnalovaj@zebrik-os.cz

Koordinátor:

Mgr. Lenka Malíčková

mobil: +420 734 182 011

e-mail: malickoval@zebrik-os.cz