"Žebřík, z. s., křesťanská sociální práce"  je nástroj místních křesťanů pro praktickou pomoc potřebným. Jednotlivé příčky představují naše služby a aktivity.     Sdru­že­ní bylo za­lo­že­no v ro­ce  2005 a  naším posláním je pod­po­řit   oso­by ohro­že­né so­ci­ál­ním  vy­lou­če­ním  v začleňování a in­for­mo­vat spo­leč­nost   o křes­ťan­ských hod­no­tách. 

Hlavním projektem spolku Žebřík je komplexní podpora osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny v rámci Multikulturního centra Mozaika v Prostějově. Centrum jsme otevřeli na podzim roku 2014. Poskytujeme zde prorodinné, vzdělávací a volnočasové činnosti pro širokou veřejnost. Více informací najdete na ww.mozaikaprostejov.cz 

V Olomouci v partnerství s Rodinným centrum Provázek pomáháme realizovat Klub pro ukrajinské maminky a dětmi.  Na programu je  informování, základní poradenství, kurz českého jazyka a tvořivé aktivity. 


Jsme nestátní nezisková organizace a svou činnost hradíme z dotací, grantů, příspěvků uživatelů a darů. Pokud chcete naši práci finančně podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na účet č. 1891351369/0800 nebo účastí na naší pravidelné podzimní Dobročinné aukci.


Kontakty

Mozaika - multikulturní centrum

Žebřík, z.s., IČO 27019896

adresa: Raisova 1159, Prostějov, 796 01

e-mail: zebrik@zebrik-os.cz

Statutární zástupce spolku:

Mgr. Jana Rozehnalová

mobil: +420 776 347 021

e-mail: rozehnalovaj@zebrik-os.cz

Koordinátor pro Olomouc:

Mgr. Lenka Malíčková

mobil: +420 734 182 011

e-mail: malickoval@zebrik-os.cz